Smakverkstan Bryggeri Klubb

Smakverkstan Bryggeri Klubb är för dig som vill följa vår verksamhet och få komma på klubbkvällar som arrangeras ca 1 gång per månad. Du får vara med och prova nya öl och föreslå utveckling av nya smaker. Klubben har många medlemmar, så varje möte kommer att vara begränsad till max 12 personer, men vi har väntelista.

Du får mail från oss inför varje klubbtillfälle eller annan relevant aktivitet, men aldrig från 3:e part. Upplever du att du får för många mail, har du alltid möjlighet att säga upp ditt medlemskap och det kostar inget att vara med.
Öl och mat bekostas av var och en och vi har happy-hour priser.

Önskar du delta och få våra mail-utskick …..


Kommande möte:

11 maj

    Anmälan till Smakverkstan Bryggeri Klubbkväll.