Smakverkstan Bryggeri Klubb

Smakverkstan Bryggeri Klubb är för dig som vill följa vår verksamhet och få komma på klubbkvällar som arrangeras ca 3-4 gånger per år. Du får vara med och prova nya öl och föreslå utveckling av nya smaker. Klubben har många medlemmar så varje möte är begränsad till antalet, men vi har väntelista.

Du får mail från oss inför varje klubbtillfälle eller annan relevant aktivitet, men aldrig från 3:e part. Upplever du att du får för många mail, har du alltid möjlighet att säga upp ditt medlemskap och det kostar inget att vara med.
Öl och mat bekostas av var och en och vi har happy-hour priser.

Önskar du delta och få våra mail-utskick …..


Kommande klubbkväll:

Nästa kväll måndagen den 3 oktober med tema öl – öl – öl

    Anmälan till Smakverkstan Bryggeri Klubbkväll.