GDPR policy

Vilken personlig data samlar vi och varför

Allmänt

Denna GDPR policy förklarar hur Smakverkstan Bryggeri samlar in data och uppgifter i sina dagliga verksamheter.

Vilka typer av personuppgifter sparas

Med personuppgifter menas namn, telefonnummer och e-postadress.
Vi kan även samla in uppgifter i form av teknisk-data från så kallade cookies, mer om det finns under avsnittet om cookies.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den som ansvarar för behandlingen av uppgifterna hos Smakverkstan Bryggeri. Den ansvarige bestämmer hur och varför uppgifterna behandlas.

Insamling av information

Betalningar

Vi sparar personuppgifter på privatpersoner som handlar av oss mot faktura.

Bokningssystem & Webformulär

Bokningssystem

Vi samlar in och lagrar personuppgifter för att hantera bokningar och kunna ha kommunikation med gästen. Vi använder oss av ReDiReservations plugin i WordPress, Mailchimp och Google analytics.

Webformulär

Vi samlar in personuppgifter via webbformulär på hemsidorna för online-beställningar / bokningar i syfte att hantera beställningar.

Smakverkstan Bryggeri lokalt

Lokalt i Smakverkstan Bryggeri sparas i vissa fall personuppgifter rörande kunder för att vi ska kunna upprätthålla en kontakt.

Marknadsföring

Vi använder personuppgifter för att marknadsföra våra tjänster i digitala kanaler samt genom utskick. Detta sker efter samtycke eller efter en intresseavvägning.
Vi använder inte personuppgifter ifall du inte angett specifikt medgivande.

Cookies med mera

För att ge en så bra digital upplevelse som möjligt kan Smakverkstan Bryggeri samla in teknisk-data. Med detta menas IP-adresser, webbläsarinformation, enhets-ID:n samt information om hur man har använt våra hemsidor. Detta visas i form av exempelvis datum, tider på hemsidan, vilka sidor som visats, från vilka hemsidor man kommit till våra hemsidor samt vilka sidor man besöker strax efter vår hemsida.

Tredje part som Smakverkstan bryggeri kan dela informationen med

Leverantörer

Informationen kan komma att delas mellan de av företaget utsedda leverantörerna för att kunna tillhandahålla leverantören korrekt information.

Övriga parter

Informationen kan komma att delas med myndigheter eller andra utövare där rapportering av personuppgifter är nödvändigt.

Hur länge sparas personuppgifter

Smakverkstan Bryggeri sparar personuppgifter i högst 12 månader om inget annat anges. I de fall personuppgifter används till lön eller anställningar sparas dessa i 7 år.
För insamling av personuppgifter till klubben, sparas de tills dess att klubbmedlemmen avsäger sig medlemskap. Vid avsägande av prenumeration raderas all data.

Var sparas personuppgifterna

Alla personuppgifter sparas på vår databas som hanteras av WordPress applikation och Mailchimp. För information om var våra samarbetspartners sparar sina personuppgifter får vi hänvisa till respektives policy.

Samtycke

Genom att använda vår websida godkänner du vår policy.